Shooting star

1998

Beställningsverk för Kungliga Svenska Balettskolan

Riddarfjärdsteatern, Stockholm