Verk 1989-1999

Klicka på bilderna för att läsa mer om verken
och se ett videoklipp!

König
1989

Hireros
1991

Neut
1992

Häger
1992

Änglafall
1992

Svaun
1993

Svall
1993

Spill
1994

Svärmar
1994

Immuk
1994

Utan vingar
1995

Avicula
1995

Väkt
1995

Lábhyros
1995

Kantra
1996

Skugga vit
1996

Magma
1996

Andra stranden
1997

Blondiner på grönbete
1997

Men jag kan inte tala högre
1997

Rede
1998

Shooting star
1998

Catch my breath
1998

Swirl
1998

Single neuron
1999

Single neuron recording
1999

Fish and Chips
1999

Retreat
1999

Casual action
1999

Make it a double
1999

Un poco Presley
1999