The Plough

2014

Beställningsverk för Kungliga Svenska Balettskolan

Koreografi Helena Franzén

Riddarfjärdsteatern, Stockholm