Fish and Chips

1999

Beställningsverk för Kungliga Svenska Balettskolan

Riddarfjärdsteatern, Stockholm